Семинар за геометрију и примене, 21. јануар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 21. јануара 2021, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.
Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: СУБ-РИМАНОВЕ СТРУКТУРЕ НА ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА

Апстракт:
Под суб-Римановом многострукошћу подразумевамо тројку $(M, \Delta, g)$, где је $M$ повезана глатка многострукост димензије $n$, $\Delta$ глатка дистрибуција константног ранга $r<n$ и $g$ Риманова метрика на $\Delta$.
Претпостављамо да дистрибуција $\Delta$ задовољава Hörmander-ов услов: Лијева алгебра генерисана векторима тангентним на дистрибуцију у свакој тачки разапиње тангенти простор многострукости. Под овим условом, на $M$ је дефинисана природна структура метричког простора са Carnot–Carathéodory-јевим растојањем, које је коначно и непрекидно.
Суб-Риманова структура на Лијевој групи је лево-инваријантна ако су њена дистрибуција и скаларни производ инваријантни при дејству групе левим транслацијама. Лево-инваријантна дистрибуција јединствено је одређена дводимензионим подпростором одговарајуће Лијеве алгебре.
Лево-инваријантне структуре су основни примери суб-Риманових многострукости и почетна тачка за проучавање и разумевање
суб-Риманове геометрије.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.
Детаљи онлајн приступа:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb567d186f7c1ef9495dafcc3e2b148af
Meeting number (access code): 174 382 3473
Meeting password: 9bqY7rAv26C


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести