Семинар за геометрију и примене, 24. децембар 2020 - одложено

Предавање на Семинару најављено за 24. децембар 2020. је одложено и биће одржано у јануару 2021. Нови термин предавања биће благовремено објављен.
Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет

Наслов предавања: СУБ-РИМАНОВЕ СТРУКТУРЕ НА ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА

Апстракт:
Под суб-Римановом многострукошћу подразумевамо тројку $(M, \Delta, g)$, где је $M$ повезана глатка многострукост димензије $n$, $\Delta$ глатка дистрибуција константног ранга $r<n$ и $g$ Риманова метрика на $\Delta$.
Претпостављамо да дистрибуција $\Delta$ задовољава Hörmander-ов услов:
Лијева алгебра генерисана векторима тангентним на дистрибуцију у свакој тачки разапиње тангенти простор многострукости. Под овим условом, на $M$ је дефинисана природна структура метричког простора са Carnot–Carathéodory-јевим растојањем, које је коначно и непрекидно.
Суб-Риманова структура на Лијевој групи је лево-инваријантна ако су њена дистрибуција и скаларни производ инваријантни при дејству групе левим транслацијама. Лево-инваријантна дистрибуција јединствено је одређена дводимензионим подпростором одговарајуће Лијеве алгебре.
Лево-инваријантне структуре су основни примери суб-Риманових многострукости и почетна тачка за проучавање и разумевање суб-Риманове геометрије.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести