КГТА семинар, 14. јануар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. јануара 2020, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Марија Јелић Милутиновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КОМПЛЕКСИ УПАРИВАЊА

Апстракт:
Комплекси упаривања графова представљају важан појам комбинаторне топологије. За дати граф G, комплекс упаривања (енг. matching complex) се дефинише на следећи начин: свакој ивици графа одовара теме комплекса M(G), а сваком упаривању ивица, тј. сваком скупу по паровима несуседних ивица графа, придружујемо одговарајући симплекс у M(G). Познати резултати испитују разна хомотопска, хомолошка и комбинаторна својства и примене ових комплекса. У предавању ће бити приказан нови приступ комплексима упаривања који су комбинаторне многострукости. Такође, биће приказани нови резултати у вези са топологијом комплекса упаривања за неке класе графова, добијени применом специјалне верзије дискретне теорије Морса (Matching Tree Algorithm). Предавање се заснива на радовима предавача са Margaret Bayer и Bennet Goeckner, као и са Julliane Vega, Alex McDonough и Helen Jenne


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести