Предавања Иље Гогића са ПМФ-а Свеучилишта у Загребу, 27. и 29. новембра 2018.

Током боравка у Београду, др Иља Гогић са ПМФ-а Свеучилишта у Загребу ће одржати три предавања у оквиру семинара на Математичком факултету и Математичком институту САНУ.

Прво предавање биће одржано у оквиру КГТА семинара у уторак, 27. новембра 2018. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Наслов предавања:
ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ОБОСТРАНИ МУЛТИПЛИКАТОРИ И ДРУГА ЧЕЧОВА КОХОМОЛГИЈА

Апстракт:
Увест ћемо појам генерализираних обостраних мултипликатора на хомогеним C*-алгебрама A те ћемо показати да сваком таквом објекту F можемо придружити елемент [F] друге Чечове интегралне кохомологије H^2(X;Z), гђе је X спектар од A, са својством да је F глобални обострани мултипликатор на A ако и само ако је [F]=0. Користећи тај резултат показат ћемо да ако је X сигма-компактан и ако садржи отворен подскуп који је хомеоморфан неком отвореном подскупу од R^d за d>2, тада A допушта генерализиране обостране мултипликаторе који нису глобални мултипликатори. Такођер ћемо дискутирати о случајевима када је d=1,2. Ово је заједнички рад с Richardom M. Timoneyem (Trinity College Dublin).

Друго предавање је планирано у оквиру семинара Теорија оператора, у четвртак, 29. новембра 2018. у сали 710 са почетком у 12 часова.

Наслов предавања: THE CB-NORM APPROXIMATION OF GENERALIZED SKEW DERIVATIONS BY ELEMENTARY OPERATORS

Апстракт:
If A is a prime C*-algebra, we determine the structure of generalized skew-derivations of A that belong to the cb-norm closure of elementary operators on A. We also discuss about certain obstructions that arise when trying to extend this result to the more general classes of C*-algebras.

Треће предавање биће одржано у оквиру семинара Геометрија, образовање и визуализација са применама, у четвртак, 29. новембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Наслов предавања: КОНАЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НЕПРЕКИДНЕ C(X)-АЛГЕБРЕ

Апстракт: Биће дата карактеризација коначно генерираних непрекидних C(X)-алгебри у терминима њихових одговарајућих раслојења.

Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести