Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. јун 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. јуна 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Татјана Давидовић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА 174033 И КЊИГА КОЈЕ ИХ ОПИСУЈУ

Апстракт: У програму основних истраживања текућег пројектног циклуса један од пројеката које координира Математички институт САНУ је и пројекат "Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству" под идентификационим бројем 174033. Истраживачи ангажовани на пројекту баве се разним темама везаним за теорију графова, а посебно за спректралну теорију графова, и њеним применама у разним областима. Посебно се истиче група изтраживача са Природно-математичког факултета у Крагујевцу која постиже изузетне резултате у области примене спектралне теорије графова у хемији. Друга тема од интереса за рад на пројекту спада у област оптимизације и односи се на моделирање разних проблема из реалног живота као и развој ефикасних метода за њихово решавање. Пројекат има два претходника сличног састава и фокуса истраживања којима је руководио академик Драгош Цветковић. Почев од 2003. године резултати пројеката сумирају се, не само кроз годишње извештаје Министарству просвете, науке и технолошког развоја, већ и у популарним књигама које су доступне и у електронској форми на сајту пројекта. Последња од три такве књиге је "Цветковић Д., Давидовић Т., Ковачевиц-Вујчић В., Симић С.К., Стевановић Д. (уредници), "Графови, хемија, рачунарство, оптимизација: Записи о раду једног научног пројекта, Академска мисао, Београд, 2017."


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести