Семинар за рачунарство и примењену математику, 15. мај 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 15. маја 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Михајловић, БеоГен

Наслов предавања: ПРОЦЕСИ ГРАНАЊА И ХИЈЕРАРХИЈСКИ МОДЕЛИ ЋЕЛИЈСКЕ ЕВОЛУЦИЈЕ У ТУМОРИМА

Апстракт: Приступи математичког моделирања постају све више уобичајени у истраживању рака. Сложеност рака је добро прилагођена квантитативним приступима. Квантитативни модели се баве многим питањима везаним за иницијацију тумора, прогресију и метастазе, као и интра-туморску хетерогеност, реакције третмана и отпорност према третманима. Како се ћелијске генетске линије разграњују и изглед структура ћелијских генетских хијерархија је интегрално за разумевање природе тумора и предвиђање његовог понашања. Процес гранања је експонцијални стохастички процесни модел ћелијске деобе, мутација и ћелијске смрти. Процес се често моделира као Марковљев процес заснован на претпоставци да се сваки поједини ћелијски догађај јавља истом брзином, независно од састава, величине популације или тачке у времену.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести