Геометрија, образовање и визуализација са применама, 3. мај 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3. маја 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Ленка Главаш, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: УТИЦАЈ НЕДОСТАЈУЋИХ ПОДАТАКА НА АСИМПТОТСКО ПОНАШАЊЕ МАКСИМУМА СТАЦИОНАРНОГ НИЗА

Детаљније: У многим истраживањима срећу се некомплетни подаци. Основно теоријско питање је који део информација је сачуван у њима. Са становишта теорије екстремних вредности задатак од интереса је проучавање асимптотског заједничког понашања максимума комплетних и некомплетних узорака.

У овом предавању прво ће бити приказани најзначајнији резултати у вези са овим задатком за стационарне случајне низове који задовољавају услове слабе зависности. Затим ће акценат бити на новим резултатима за екстремални гранични проблем некомплетних узорака из стационарног случајног низа за који није задовољен један од услова слабе зависности. Предавање је базирано на заједничким радовима са П. Младеновићем и Г. Самородницким.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести