Семинар за рачунарство и примењену математику, 6. март 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 6. марат 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Станко Бајчетић, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет

Наслов предавања: МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ ВРЕМЕНА ОБРТА ВОЗИЛА НА ЛИНИЈИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА

Апстракт: Време обрта, заједно са транспортним захтевима, представља базни динамички параметар линије и улазну величину за пројектовање реда вожње, што га истовремено чини једним од најважнијих динамичких елемента рада линије јавног градског транспорта путника. Редом вожње се усклађују понуђени транспортни капацитети са испостављеним транспортним захтевима, тако да су базне улазне величине за пројектовање реда вожње истовремено и кључни фактори који утичу, с једне стране, на квалитет функционисања и услуге, а са друге стране, на производну и економску ефективност и ефикасност, као и на искоришћење ресурса (возила, запослени, финансије, енергија и сл.) и утицаја на околину. Циљ истраживања је дефинисање модела за оптимизацију времена обрта возила на линији јавног градског транспорта базираног на укупним оперативним трошковима, трошковима корисника (путника) и трошковима квалитета транспортне услуге, који као излазни резултат има време за које се реализују минимални укупни трошкови функционисања линије. На основу утврђених међусобних релација, дефинисан је математички модел у форми мешовитог целобројног програмирања са циљном функцијом минимизације укупних трошкова линије, као и алгоритам процеса примене дефинисаног оптимизационог модела. У циљу евалуације дефинисани модел је имплементиран у реално окружење, односно на репрезентативној линији јавног градског транспорта у Београду.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести