Вероватносне логике, 28. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Ненад Крџавац, University College Cork, Ireland

Наслов предавања: ПРИСТУП БАЗАМА ПОДАТАКА ПРЕКО БАЗЕ ЗНАЊА

Апстракт: У овом излагању биће представљене теоријске основе претраживања података, смештеним у релационим базама података, а преко унапред дате базе знања. Идејно решење се заснива на техникама аутоматског презаписивања упита над датом базом знања у одговарајући SQL упит, као и семантичком повезивању базе знања са базом података. Добијени SQL упит који се извршава над подацима смештеним у релационим базама података. База знања, преко које се врши претраживање, се може моделовати једном класом описних логика. У излагању ће бити приказан и један пример приступа подацима сметешним у релационим базама података, а преко унапред дате базе знања.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести