Конференција Михаило Петровић Алас, Живот-Дело-Време, САНУ, 2-3. октобар 2018.

У оквиру обележавања Године Михаила Петровића Аласа 2. и 3. октобра 2018. године одржаће се научни скуп Михаило Петровић Алас, живот-дело-време. Дводневни научни скуп се одржава под покровитељством Српске академије наука и уметности, у организацији Математичког института САНУ, Математичког факултета Универзитета у Београду и Друштва математичара Србије.

Позивамо све заинтересоване да на адресу: mpaconference@matf.bg.ac.rs доставе апстракте својих излагања. Предвиђено трајање излагања је 15 минута, укључујући и питања. Рок за слање апстраката је 5. септембар 2018. године.

Апстракти могу бити написани на српском језику (на ћириличном или на латиничном писму) или на енглеском језику. Апстракт треба да има између 100 и 200 речи. Треба навести од 3 до 5 кључних речи. Осим текста апстракта и кључних речи, потребно је навести наслов предавања, податке о аутору/има и одговарајућу афилијацију. У тексту апстракта може се користити позив на референце. Текст процесор помоћу којег можете припремити рукопис је искључиво LaTeX. Форме за припрему рукописа можете преузети овде:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/uputstvo.php

Аутори саопштења представљених на Конференцији имаће могућност да доставе пуне текстове својих радова који ће након рецензије бити штампани у зборнику Конференције.

Сва питања, предлоге и запажања можете слати на адресу:
mpaconference@matf.bg.ac.rs

Програмски одбор

Жарко Мијајловић
Градимир Миловановић
Стеван Пилиповић
Миодраг Матељевић
Војислав Андрић
Зоран Каделбург
Миљан Кнежевић
Александар Липковски
Зоран Огњановић
Зоран Марковић
Миодраг Михаљевић

Организациони одбор

Зоран Огњановић
Војислав Андрић
Миљан Кнежевић
Марија Шеган
Маја Новаковић
Марек Светлик
Александра Делић
Јелена Катић
Небојша Икодиновић

 http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/mpa.php>


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести