Rezultati završnog ispita iz MMP u junskom roku
07. Avgust, 2020

1. Višnja Tomić 38 poena (po zadacima: 7+10+7+14)

2. Marina Karović 34 poena (po zadacima: 7+11+5+11)

3. Sanja Timar 22 poena (po zadacima: 8+7+1+6)

Na završnom isitu je neophodno osvojiti najmanje 30 poena.  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi