Rezultati završnog ispita iz MMP i NP u septembru 1
12. Februar, 2019

Na završni ispit iz MMP i NP u septembru 1 izašlo je 3 studenata.

Rezultati ispita

Za uvid u radove, kontaktirati mailom predmetnog profesora ili asistenta (zoricast@matf.bg.ac.rs, marijai@matf.bg.ac.rs)

Upis ocena indeks: 27.9. u  15h na Studentskom trgu (termin usmenog iz UNM).

Napomena: Maksimalan broj poena na završnom ispitu je 60, a neophodno je ostvariti najmanje 30 poena da bi student položio završni ispit. Poeni preko 40 sa PO se dodaju na ostvarene poene na završnom ispitu. То znači da je neophodno na završnom ispitu osvojiti najmanje 30 poena da bi poeni sa PO bili dodati.  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi