Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u prolećnom semestru 2019/2020 za studente 2. godine studijskog programa Matematika.


Tekući kursevi