Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u prolećnom semestru 2018/2019 za studente 2. godine studijskog programa Matematika. U pitanju je obavezni kurs.


Tekući kursevi