Metode matematičkog programiranja

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2019/2020.

Namenjen je prvenstveno studentima 4. godine studijskog programa Matematika, modul Primenjena matematika (obavezan kurs), ali ga mogu slušati i studenti drugih modula.

Termin predavanja: utorak, 10-12h, sala N201.


Tekući kursevi