Metode matematičkog programiranja

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2022/2023.
Namenjen je prvenstveno studentima 4. godine studijskog programa Matematika, modul Primenjena matematika (obavezan kurs), ali ga mogu slušati i studenti drugih modula.

Link za pristup webex-u (personal room)
https://matf.webex.com/meet/zoricast

Termin predavanja: utorak 10-12h, RLAB


Tekući kursevi