Metode matematičkog programiranja

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2021/2022

Namenjen je prvenstveno studentima 4. godine studijskog programa Matematika, modul Primenjena matematika (obavezan kurs), ali ga mogu slušati i studenti drugih modula.

Termin predavanja: sreda, 10-12h, sala N252.

Kako je grupa za MMP mala, planirano je da se predavanja održavaju uživo i onlajn (preko webex platforme) u prostorijama fakulteta po tekućem rasporedu časova. Ukoliko neko od studenata želi da sluša prenos predavanja iz učionice peko webexa, neophodno je da se javi mejlom.

Link za pristup webex-u (personal room)
https://matf.webex.com/meet/zoricast


Tekući kursevi