Odabrana poglavlja optimizacije

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2019/2020.

Studenti koji su slušali ovaj kurs prethodnih godina, uradili su domaći zadatak, a nisu odbranili seminarski rad, mogu nastaviti sa izradom seminarskog rada koji su već dobili (domaći zadatak u CPLEX-u će biti priznat).

Termin predavanja: sreda, 16-19h, sale 830, 843


Tekući kursevi