Odabrana poglavlja optimizacije

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2021/2022

Studenti koji su slušali ovaj kurs prethodnih godina, uradili su domaći zadatak, a nisu odbranili seminarski rad, mogu nastaviti sa izradom seminarskog rada koji su već dobili (domaći zadatak u CPLEX-u će biti priznat).

Termin predavanja: sreda, 12-15.

Kako je grupa studenata koji slušaju OPO mala, predavanja će se održavati uživo i onlajn (preko webex platforme) u prostorijama fakulteta po tekućem rasporedu časova. Ukoliko neko od studenata želi da sluša prenos predavanja iz učionice preko webexa, neophodno je da se javi mejlom.

Moguć je dogovor za promenu termina predavanja.

Link za pristup webex-u (personal room)
https://matf.webex.com/meet/zoricast


Tekući kursevi