Odabrana poglavlja optimizacije

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2021/2022.

Link za pristup webex-u (personal room)
https://matf.webex.com/meet/zoricast


Tekući kursevi