Numeričke metode

Kurs se realizuje u toku prolećnog semestra 2022/2023. godine.
Namenjen je studentima 3. godine studijskog programa Matematika, modul R.


Tekući kursevi