Numeričke metode

Kurs se realizuje u toku prolećnog semestra 2019/2020. godine.
Namenjen je studentima 3. godine studijskog programa Matematika, modul R.


Tekući kursevi