Uputstvo za izradu domaćeg zadatka

Izrada domaćeg zadatka je predispitna obaveza.

Zadatak treba poslati mailom na kristina_kostic[at]matf.bg.ac.rs i zoricast[at]matf.bg.ac.rs . Rok za predaju domaćeg zadatka i termin odbrane će biti naknadno objavljeni.

Mail treba da sadrži pdf dokument u kome treba navesti

- Ime i prezime, broj indeksa, broj zadatka

- matematičku formulaciju problema

- opis problema (značenje funkcije cilja i uslova)

- instance koje su korišćene, opis instanci i primer jedne (manje instance)

- ako ste instance sami kreirali, opisati način kako su generisane, uz prateće obrazloženje

- rezultate CPLEX-a na svakoj instanci koji sadrže: optimalno rešenje (ako postoji), vreme izvršavanja, broj iteracija, broj čvorova. Rezulatate smestiti u tabelu.

- vreme izvršavanja CPLEX-a ograničiti na 2h. U tim slučajevima ispisati rešenje koje je CPLEX do tada dobio, sa naznakom da rešenje nije optimalno

- ako nema dopustivog rešenja i to naznačiti. Ne bi trebalo generisati instance koje su u većem broju nedopustive (takvih instanci može biti najviše 5 %)

- instance bi trebalo grupisati u 3 dela: instance manjih, srednjih i većih dimenzija (najmanje 20 instanci u svakoj grupi). Koja su tačno dimenizije za manje, srednje i veće instance, to zavisi od konkretnog problema

- kratak komentar i analiza dobijenih rezultata

- na kraju navesti link na stranu na kome može da se skine izvršna verzija zadatka u CPLEX-a i kod programa.

Za sva pitanja možete se obratiti mailom ili na konsultacijama! Može se koristiti AMPL za CPLEX.

 

Primeri domaćih zadataka:

Primer 1.

Primer 2.

 


Tekući kursevi