Način bodovanja

Niže je naveden način bodovanja na kursu u "redovnim okolnostima". U akademskoj 2020/21. godini nije moguće održati predispitne obaveze na kursu, te je način bodovanja izmenjen (videti sekciju "Organizacija nastave i ispita za akademsku 2020/21").

  Predispitne obaveze:

  Kolokvijum (teorija, zadaci) - 30 poena 

  Završni ispit:

  Pismeni/praktični deo (Matlab) - 40 poena
  Usmeni deo -  40 poena

Da bi izašao na usmeni ispit, student mora da sakupi najmanje 30 poena u zbiru na predispitnim obavezama i pismenom/praktičnom delu završnog ispita. Na pismenom/praktičnom delu završnog ispita je neophodno osvojiti najmanje 20 poena.

Usmeni deo ispita je obavezan. Na usmenom ispitu student može dobiti maksimalno 40 poena, ali može i pasti ako ne pokaže zadovoljavajuće znanje. Na usmenom delu završnog ispita je neophodno osvojiti najmanje 20 poena.

Student je položio ispit ako sakupi 51 više poena na na predispitnim obavezama i završnom ispitu.

 

 


Tekući kursevi