Спектрална теорија графова са применама

Курс је намењен студентима академских докторских студија програма Математика. (Сви који су заинтересовани за слушање овог курса треба да се јаве и-мејлом ради договора. Претходно је потребно положити курс Комбинаторна теорија графова са применама.)


Текући курсеви