Teorija rizika

Obaveze:

Kolokvijum - 20 poena
1.jun u 9h
Popravni kolokvijum
kraj juna

Seminarski rad - 40 poena
termini pismenog ispita


Tekući kursevi