PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM IZ UNM-a, 20.05.2017.
15. Maj, 2017

Za kolokvijum iz Uvoda u numeričku matematiku 20.5.2017. možete se prijaviti popunjavanjem forme na
OVOJ adresi.
Nakon popunjavanja Vaših podataka i klikom na "Prosledi" pojaviće Vam se ekran sa porukom:
"Prijava za  MATLAB kolokvijum iz  UNM-a 20.05.2017.
            Vaš odgovor je zabeležen."
Molimo Vas da se ne prijavljujete više od jednom.
Prijava za kolokvijum traje do četvrtka, 18.5.2017. u 20h.
Ukoliko još uvek niste sigurni da li ćete izaći na kolokvijum, molimo Vas da se ne prijavljujete
 bez potrebe dok se do naznačenog termina ne odlučite.
Raspored polaganja kolokvijuma, po terminima i salama, će biti objavljen u četvrtak uveče, nakon završetka prijava.
Na kolokvijumu dolaze oblasti interpolacija (sa numeričkim diferenciranjem), numerička integracija i nelinearne jednačine.
Kolokvijum se radi sat vremena. Boduju se samo programi koji RADE. Pregleda Vam se na licu mesta.  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi