Nastava 2020/2021

Predavanja iz Na2a održavaće se online po zvaničnom rasporedu (sredom od 14h) preko webex platforme.

Pozivnice za čas dobijaćete preko mejla na alasu.

Osim toga, materijali sa predavanja i vežbi biće vam dostupni preko Matf enastave gde smo oformili naš kurs.

PREDISPITNE OBAVEZE:

Za predispitne obaveze je predviđeno 30 poena, koje možete dobiti ako budete rešavali domaće koji budu postavljani na enastavi.  U slučaju da neko bude sprečen (i/ili nije predavao domaće), poene za predispitne obaveze može nadoknaditi u sklopu pismenog ispita. Više o tome možete naći na enastavi.

PISMENI ISPIT
Pismeni ispit nosi 20 poena. Neophodno je osvojiti najmanje 10 poena za prolaz na usmeni. Pismeni ispit i predispitne obaveze u zbiru mora da imaju najmanje 25 poena. Pismeni ispit će se sastojati od pisanog i praktičnog dela (MATLAB).

USMENI ISPIT
Na usmenom ispitu je neophodno osvojiti najmanje 25 poena, od maksimalnih 50.

ISPITNA PITANJA IZ NA2A

LITERATURA:

 

 


Tekući kursevi