Rezultati praktičnog dela ispita iz RBP u roku Septembar 1
12. Septembar, 2017

Rezultati praktičnog dela ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Septembar 1

Studenti koji imaju 14 i više poena na praktičnom delu ispita mogu da polažu teorijski deo ispita.  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi