Vežbe 12 - pravila pridruživanja

Materijali se mogu naći na: http://enastava.matf.bg.ac.rs/~mirjana/Istrazivanje_podataka_1/vezbe12/


Tekući kursevi