Обавезе

Два колоквијума од по 15 поена: 

Први у колоквијумској недељи, други у последњој недељи предавања.

Потребно је освојити бар 15 поена на предиспитним обавезама да би се стекао услов за излазак на писмени испит.

Писмени испит: 30 поена.

Потребно је освојити бар 15 поена на писменом испиту како би се стекао услов за излазак на усмени испит.

Усмени испит: 40 поена.


Текући курсеви