Анализа 1

Литература:

- свеске са вежби претходних генерација из Анализе 1 код разних асистената (можете их наћи код Мише у копирници)

- Збирка задатака из математичке анализе - први део, И. И. Љашко; А. К. Бољарчук; Ј. Г. Г. Гај; Г. П. Головач
- Збирка задатака из математичке анализе - други део, И. И. Љашко; А. К. Бољарчук; Ј. Г. Г. Гај; Г. П. Головач (само редови,које ћемо радити у другом семестру су овом - другом делу збирке )
(оба дела можете наћи у пдф облику на интернету)

- Математичка анализа 1 збирка решених задатака, Стојан Раденовић

Нема часова


Текући курсеви