Почетна

Током трајања ванредног стања настава из курса Диференцијалне једначине Б биће организована коришћењем Zoom платформе (апликације за интерактивне часове). Часови предавања и вежби биће у терминима предвиђеним распоредом часова. Сви материјали и линкови за приступ интерактивним часовима биће на овој страници.


Текући курсеви