NUMMET JUN2 Rezultati
04. Jul, 2020

Studentima prvog toka su poslati rezultati ispita iz Juna2.  

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda u junu 2 biće održan  13.  i 15. jula.

Kako položen pismeni/praktični ispit važi i u narednim ispitnim rokovima, biće neophodno prijavljivanje za usmeni mailom na zoricast@matf.bg.ac.rs najkasnije 5 dana pre zakazanog usmenog u određenom roku.  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi