Linearni statistički modeli

Na kursu ćemo se upoznati sa modelom višestruke linearne regresije, kao i uopštenjima ovog modela. Sve informacije o kursu, kao i obaveštenja se nalaze na odgovarajućoj stranici na ENASTAVI.

Nema časova


Tekući kursevi