Čas iz UFM (2.decembar)
30. Novembar, 2021

U četvrtak, 2.decembra, nećemo ipak imati čas. Postavila sam rešene zadatke sa ispitnih rokova, iz oblasti verovatnoća, kao što sam obećala. Ako je potrebno dodatno objasnjenje, javite se da imamo čas, ili neke konsultacije nevezano za termin časa.


Tekući kursevi