Čas iz UFM
18. Novembar, 2021

Kao što sam već najavila, danas nemamo časove iz UFM. Nastavljamo sledeći četvrtak. I onda imamo još dva dvočasa i završavamo. Tako da ne brinete, nećemo ništa nadoknađivati.


Tekući kursevi