Kompleksna analiza A
07. Oktobar, 2021

Link za pristup prvom dvočasu: https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m81f2f4dd78923e2f7a7640a84f7bdeb9

Meeting number: 2402 239 3158

Password:  SvBd9PHV9p4

Studenti koji su već upisani na Hypatiji su dobili mailove sa pozivom na čas.

Od sledeće nedelje će, nadam se, svi da budu upisani, pa ću svima poslati pozive.

 


Tekući kursevi