Kompleksna analiza A - M smer

Ovde ću postavljati dodatke za M smer. Materijale prvo preuzeti sa stranice za V smer, a zatim ovo dodatno. Jednostavnije zadatke ćemo na času preskakati, a posvetićemo se dodatnim zadacima.

Literatura:
Uvod u kompleksnu analizu - zbirka zadataka, autor: Boban Karapetrović
Analitičke funkcije - zbirka zadataka, autori: M. Jevtić i M. Mateljević


Tekući kursevi