Kompleksna analiza V smer

Literatura:
Uvod u kompleksnu analizu - zbirka zadataka, autor: Boban Karapetrović
Analitičke funkcije - zbirka zadataka, autori: M. Jevtić i M. Mateljević


Tekući kursevi