Dodatak - zadaci sa rokova (verovatnoća)

Deo 1

Deo 2

Ovde imate uređena 3 zadatka.

Čas u četvrtak , 2.decembra, nećemo imati ( Osim ako mi se ne javite da je potrebno ipak da prođemo zajedno ove zadatke.) Naravno, ko želi, može se javiti za konsultacije nevezano za termin časa. Držim konsultacije po dogovoru. Pišite.


Tekući kursevi