Конкурс за доделу 'Награде Веселина Лучића' за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2020. године.

Кандидати на Конкурс могу пријавити: монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године

Текст конкурса

Образац за пријаву


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести