Стручне службе

Ненаставне организационе јединице обављају: стручне, административне, техничке, помоћне и друге послове који су од заједничког интереса за рад Факултета, а могу бити укључене и у пружање комерцијалних услуга у оквиру делатности Факултета.

Непосредан рад ненаставне јединице организује управник, руководилац или шеф, што је утврђено актом о систематизацији.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести