Упис у више године ОСНОВНИХ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ академских студија, школска 2019/2020. година

Упис у више године студија обавиће се од среде 02.10.2019. до петка 04.10.2019. и од понедељка 07.10.2019. до уторка 08.10.2019. године, у  просторијама ДЛАБ-а.

Од 18.10.2019. године упис се обавља уз накнаду за закаснели упис, одређену на основу ценовника за школску 2019/20. годину.

Упис се врши према распореду по данима:

Среда 02.10.2019.
Четвртак 03.10.2019.
Петак 04.10.2019.
Понедељак 07.10.2019.
Уторак 08.10.2019.

Студент је дужан да се придржава објављеног распореда.
Студент на упис долази лично (друго лице уместо студента искључиво уз овлашћење оверено код нотара);

Претходно у информационом систему треба да:

  • благовремено провери да ли су све оцене исправно уписане;
  • попуни анкете за предмете похађане у претходној школској години;
  • изабере предмете које ће уписати у школској 2019/20. години.

Сви студенти на упис треба да понесу:

  • доказ о уплати универзитетске таксе (100 динара);
  • индекс;
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.
  • студенти докторских студија треба да понесу и сагласност шефа катедре о изабраним предметима за  школску 2019/2020. годину.

Студенти који не дођу спремни на упис или не дођу у заказаном термину, морају да сачекају слободан термин.

Кандидати који нису у могућности да пријављивању приступе лично, могу то обавити преко другог лица искључиво ако то лице приложи овлашћење оверено код јавног бележника, које садржи експлицитно наведене радње које предузима у име кандидата.

Накнадна замена курсева и уписивање додатних курсева, у јесењем семестру се могу извршити најкасније до  18. октобра 2019. текуће године.

Финансијске обавезе студената

Молбе за прелазак са једног на други модул на истом студијском програму или са једног на други студијски програм на Математичком факултету се подносе најкасније 27. септембра 2019. године.

Упис предмета за који није положен условни предмет
Продужење рока за завршетак студија
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести