Често постављана питања

Општа питања

Питање: Да ли студент мора лично да дође на упис?
Одговор: Да.

Питање: Може ли молбу поднети неко уместо студента?
Одговор: Молбу подноси искључиво студент.

Питање: Да ли уверење о дипломирању морам лично да преузмем?
Одговор: Да.

Питање: Да ли треће лице може да поднесе документа за пријављивање на конкурс уместо кандидата?

Одговор: Пријављивање може да обави било ко са овлашћењем и одговарајућим документима. Упис мора да се обави лично. За пријављивање на Конкурс неопходно је овлашћење због потписивања сагласности за објављивање података.

Питање: Ако је студент спречен да неку формалну активност (упис студијског програма, упис школске године, подношење молби, подизање дипломе и сл.) спроведе лично, да ли то може да уради неко уместо њега?
Одговор: Да, али искључиво уз званично оверено овлашћење.

Питање: Шта уписати на уплатници као позив на број?
Одговор: Школарину, као и остале врсте уплата, студенти треба да обаве тако што попуњавају ПНБ по моделу 97. Тачан ПНБ, за сваку врсту уплате, види се исписан на страници у електронском индексу. ПНБ је јединствен за сваког  студента, што значи да последњих осам цифара представља број индекса.

Пример

Уплате треба обавити најкасније 3 дана пре завршетка неког конкурса односно рока за уплате.


Питање: Да ли извод из матичне књиге рођених може бити старији од 6 месеци?
Одговор: Да, ако није дошло до неких промена које нису евидентиране на изводу.

Питање: Да ли је могуће уписати се на студије на Математичком факултету иако сам студент још једног државног факултета?

Одговор: Да, али не можете имати буџетски статус на оба. ВАЖНО: Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2017/2018. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.


Питање: Да ли је могуће пребацивање са другог факултета на студије на Математичком факултету?
Одговор: "Пребацивање" не постоји, већ само исписивање на једном, па уписивање на други факултет. Ако студент нема положених 60 ЕСПБ, онда су услови уписа исти као при првом упису, а ако има, онда су измењени (Статут УБ, члан 89.).  У оба случаја након уписа може да се поднесе молба за признавање испита.
Према Статуту Универзитета у Београду, члан 89., студенти који су положили најмање 60 ЕСПБ, могу да се  упишу на прву годину факултета у саставу Универзитета у Београду без пријемног испита уколико поднесу молбу са пратећом документацијом до краја другог уписног рока и ако се испостави да факултет има могућности да их упише (обично има). Без обзира на тренутни статус и успех, могу да се упишу искључиво као самофинансирајући студенти чак и када би се уписивали преко пријемног испита. О признавању положених испита одлучује се након уписа, на основу посебне молбе уз коју мора да буде достављен и оверен план и програм свих положених предмета. Ако се ради о преласку са другог  универзитета, услов је да је до краја студија остало најмање 60 ЕСПБ.

Питање: Да ли је могуће променити студијски програм у току студија (нпр. пребацивање са Математике на Информатику)?
Одговор: Пребацивање са програма на програм се третира као нови упис, а одговор је практично исти као и на претходно питање.

Питање: Да ли је могуће променити модул у току студија (нпр. прећи са рачунарског на професорски модул у оквиру студ. програма Математика)?
Одговор: Промена модула у оквиру истог студијског програма нешто је флексибилнија од преласка на други студијски програм и може се обавити у оквиру уписа у школску годину, али само ако нам број студената то допушта.

Питање: Да ли могу да студирам и радим паралелно?
Одговор: Факултет не забрањује да студенти буду запослени, али се подразумева да обавезе на студијама увек имају предност у односу на обавезе на послу, тј. нема никаквог прилагођавања евентуалним активностима на послу.

Основне академске студије

Питање: Шта се полаже на пријемном испиту за упис на основне академске студије на Математичком факултету Универзитета у Београду?
Одговор: На пријемном испиту за упис на основне студије полаже се само математика и сви кандидати полажу исти пријемни испит, без обзира на студијски програм или модул за који конкуришу.

Питање: Које области треба припремити за пријемни испит?
Одговор: Задатке са наших претходних пријемних испита можете пронаћи у секцији за будуће студенте на овој страници.

Питање: Која збирка је најбоља за припрему за пријемни?
Одговор: Наша збирка је у припреми, а задатке са претходних пријемних испита погледајте на адреси наведеној у претходном одговору.

Питање: Колико је минимално бодова било потребно за буџет?
Одговор: Број бодова се разликује из године у годину. Преглед потребног броја бодова од 2008. године.

Више информација имате на сајту Упис

Мастер академске студије


Питање: Да ли могу да се упишем на мастер студије на Математичком факултету ако сам завршио основне студије на другом факултету?
Одговор: Да, ако испуњавате све опште и посебне услове конкурса.

Питање: Да ли се за упис на мастер студије полаже пријемни испит?
Одговор: Зависи од претходно завршених студија. Све информације биће истакнуте у  условима конкурса када буде објављен.

Питање: Да ли је настава на мастер студијама обавезна?
Одговор: Да.

Питање: Када почиње настава на првој години мастер студија?
Одговор: Почетак наставе биће утврђен календаром активности, вероватно 10. октобра текуће године.

Више информација имате на сајту Упис

 

Докторске академске студије

Питање: Дипломирао сам на основним студијама на Матф-у по старом програму и желео бих да знам да ли сада могу уписати докторске студије или морам прво да упишем и завршим мастер студије?
Одговор: Можете конкурисати директно за упис на докторске студије уколико имате просек изнад 8.00

Питање: Колики просек је потребан за упис на докторске студије?
Одговор:  8.00

Питање: Да ли се полаже пријемни испит за упис на докторске студије?
Одговор: Зависи од претходно завршених студија. Све информације биће истакнуте у условима конкурса када буде објављен.

Питање: Да ли студенти докторских студија морају да долазе на предавања?
Одговор:  Студенти су у обавези да се, по уписивању године одн. курсева на докторским академским студијама, обрате предметном наставнику ради договора у вези са организацијом наставних активности у актуелној академској години.

Услови конкурса за упис студената на све нивое и врсте студије Универзитета у Београду за текућу школску годину

Више информација имате на сајту Упис


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести