Почетак наставе у школској 2020/21. години

Од понедељка 12. 10. 2020. почиње настава на свим нивоима студија.

1. Због здравствене ситуације и свих препорука надлежних институција, основни облик наставе на Математичком факултету је на даљину, коришћењем платформе Webex. Сва упутства се налазе на http://alas.matf.bg.ac.rs/?cont=manuals

2. Наставници и студенти, који немају одговарајуће техничке могућности, наставу могу да изводе, односно прате из учионице која је предвиђена распоредом часова. Веома је важно придржавати се свих мера здравствене заштите.

3. Наставник једини има право да сними свој час и постави снимак да буде јавно доступан. Строго је забрањено свако снимање, објављивање и приказивање, односно прављење фотографског, филмског, звучног и било ког другог снимка часа (предавања, вежби или практикума) предметног наставника, одн. сарадника без његовог знања и пристанка.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести