Сећања

Наставници

 


Адамовић Душан (1928 - 2008)   редовни професор

Аљанчић Слободан (1922 - 1993) академик редовни професор

Анђелић Татомир (1903 - 1993)  академик редовни професор

Аранђеловић Драгољуб  (1942 - 2010)  ванредни професор

Арсеновић Михаил (1930 - 1992)   доцент

Ашић Мирослав  (1947- 2012)   доцент

Бакша Александар (1937 - 2016)   редовни професор

Берић Младен (1885  - 1935)  редовни професор

Берковић Младен (1936 - 1999)  редовни професор

Бертолино Милорад (1929 - 1981)   редовни професор

Билимовић Антон (1879 - 1970)  академик редовни професор

Блажић Новица (1959 - 2005)   ванредни професор

Бркић Захарије (1910 - 1979)  редовни професор

Вујичић Вељко  (1929 – 2020) редовни професор

Вукићевић Карабин Мирјана (1933 – 2020) редовни професор

Гавриловић Богдан (1864 - 1947)   редовни професор

Глинтић Татјана (1946 - 1997)  доцент

Дајовић Војин (1914 - 1993)  редовни професор

Достанић Милутин  (1958 - 2014) редовни професор

Драшковић Драгомир  (1932 - 2009)   редовни професор

Ђуровић Драгутин  (1937 - 2013) редовни професор

Золић Ариф (1942-2019) доцент

Ивковић Зоран    (1934 - 2011) редовни професор

Јосимовић Емилијан (1820 - 1897)
  Јовановић Александар  (1949 - 2020) ванредни професор 

Карамата Јован (1902 - 1967)  редовни професор

Курепа Ђуро (1907 - 1993)  академик редовни професор

Лазовић Јован (1931 - 2019 ) редовни професор

Леко Марко, редовни професор

Лопандић Драгомир (1929 - 1981)   доцент

Лукачевић Илија (1935 - 2020) редовни професор

Марковић Драгољуб (1903 - 1965)   редовни професор

Медић Душан  (1937 - 1994 ) ванредни професор

Миланковић Милутин (1879 - 1958)  академик редовни професор
  Милановић Лазаревић Смиља (1948 - 2018) ванредни професор

Милоградов  Турин Јелена (1935 - 2011) редовни професор

Мирковић Бранислав (1929 - 1993) ванредни професор

Мишковић Војислав (1891 - 1976)  редовни професор

Миљковић Милош  (1950 - 2002)  асистент

Милошевић Радивоје (1934 - 1993)

Никић Миољуб, (1937 - 2021) ванредни професор

Орлов Константин (1907 - 1985)  редовни професор

Оскањан Василије (1921 - 1989)   доцент

Павловић Мирослав (1952 - 2021) редовни професор

Пејовић Тадија (1892 - 1982)   редовни професор

Перуничић Предраг (1948-1993)   доцент

Петровић Михаило (1868 - 1943)   редовни професор

Прешић Славиша (1933 - 2008)   редовни професор
  Протић Љубомир (1943 - 2016)  ванредни професор

Рабреновић Маја (1958 - 2017)   асистент
  Радојчић Марица (1943 - 2018) редовни професор

Ракић Миливоје (1924 - 2001)   доцент

Рашајски Боривоје (1917 - 1995)  редовни професор

Салтиков Никола (1866 - 1961)  редовни професор

Станојевић Ђорђе (1858 - 1921)  редовни професор

Стојановић Растко (1926 - 1972)   редовни професор

Стојковић Андрија (1924 - 2007)   редовни професор

Симовљевић Јован (1929 - 2007) редовни професор

Торгашев Александар, (1947 – 2019)
редовни професор


Удовичић Енес (1947 - 2003)  доцент

Шеварлић Бранислав (1914 - 2001)  редовни професор

Шнајдер Загорка (1926 - 2003)   ванредни професор

Дигитални легати:


Антон Билимовић

Богдан Гавриловић

Милутин Миланковић

 

Ненаставно особље


Аџић Снежана, дактилографкиња
  Даниловић Анђелко, референт за студентска питања

Зарић Слободан, курир

Игњатовић Миодраг, курир

Јанковић Лепосава, библиотекарка

Јоновић Борислава, библиотекарка

Костадиновић Миливоје, референт

Настић Љубинка, спремачица

Обрадовић Рада, спремачица

Петровић Радослава, спремачица

Савковић Стојанка, спремачица

Штакић Божана, спремачица

 

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести