Упутство за упис студената у више године студија

Накнадни упис у више године студија биће омогућен од 19.октобра до 27. новембра 2020. године. Накнада за закаснели упис износи 5.000,00 дин.

Одлука о накнади

Студент ОБАВЕЗНО подноси следећа документа:

- попуњен и потписан уговор о студирању ОАС, МАС, ДАС
- попуњен и потписан ШВ20 образац (ШВ20 образац је доступан у ИС Hypatia)
- уплатницу у износу од 100,00 РСД. за универзитетску таксу
- уплатницу за школарину (само самофинансирајући студенти)
- уплатницу на 5.000,00 дин (накнада за закаснели упис)

Упис ће се вршити у просторијама студентске службе сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Пре уписа неопходно је:

1. ИЗМИРИТИ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Шта и како треба уплатити?

2. ПОПУНИТИ АНКЕТУ О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

Анкета се попуњава у ИС Hypatia.

3. ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ СУ ЕВИДЕНТИРАНЕ СВЕ ОЦЕНЕ У ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Шта ако неке оцене нису евидентиране?

4. ИЗАБРАТИ ПРЕДМЕТЕ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести