Општа акта Факултета

Правилник о расподели средстава за научноистраживачки рад и Одлука у вези са усвајањем Правилника о расподели средстава за научноистраживачки рад

Датум објављивања: 25. 12. 2023.године

Датум ступања на снагу: 1. 1. 2024.године

 

Одлука о висини школарине и ценовник услуга за школску 2023/2024. годину

Одлука у вези са усвајањем Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности  

Датум објављивања: 03.07.2023.г

Датум ступања на снагу: 11.07.2023.г

Датум примене: 11.07.2023.г

    - Ауторски образац за неуџбеничку литературу [pdf], [doc]
    - Ауторски образац за уџбеничку литературу [pdf], [doc]
    - Рецензентски образац [pdf], [doc]

 

Правилник о организацији завршног рада на мастер академским студијама
Датум објављивања: 23.9.2022. године
Датум ступања на снагу: 1.10.2022. године
Датум примене: 1.10.2022. године

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места на Математичком факултету Универзитета у Београду

Одлука о усвајању Правилника о организацији и систематизацији радних места на Математичком факултету

Правилник о организацији и систематизацији радних места на Математичком факултету

Датум објављивања: 07.05.2018. године
Датум ступања на снагу: 15.05.2018. године
Датум примене: по доношењу Закона


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести