Seminar za geometriju i primene, 21. januar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. januara 2021, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: SUB-RIMANOVE STRUKTURE NA LIJEVIM GRUPAMA

Apstrakt:
Pod sub-Rimanovom mnogostrukošću podrazumevamo trojku $(M, \Delta, g)$, gde je $M$ povezana glatka mnogostrukost dimenzije $n$, $\Delta$ glatka distribucija konstantnog ranga $r<n$ i $g$ Rimanova metrika na $\Delta$.
Pretpostavljamo da distribucija $\Delta$ zadovoljava Hörmander-ov uslov: Lijeva algebra generisana vektorima tangentnim na distribuciju u svakoj tački razapinje tangenti prostor mnogostrukosti. Pod ovim uslovom, na $M$ je definisana prirodna struktura metričkog prostora sa Carnot–Carathéodory-jevim rastojanjem, koje je konačno i neprekidno.
Sub-Rimanova struktura na Lijevoj grupi je levo-invarijantna ako su njena distribucija i skalarni proizvod invarijantni pri dejstvu grupe levim translacijama. Levo-invarijantna distribucija jedinstveno je određena dvodimenzionim podprostorom odgovarajuće Lijeve algebre.
Levo-invarijantne strukture su osnovni primeri sub-Rimanovih mnogostrukosti i početna tačka za proučavanje i razumevanje
sub-Rimanove geometrije.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.
Detalji onlajn pristupa:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb567d186f7c1ef9495dafcc3e2b148af
Meeting number (access code): 174 382 3473
Meeting password: 9bqY7rAv26COstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)