Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. jun 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan na daljinu, u utorak 23. juna 2020. sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Aleksandar Jović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KUN-TAKEROVI USLOVI OPTIMALNOSTI U VEKTORSKOJ OPTIMIZACIJI

Apstrakt: U ovom predavanju razmotrićemo uslove optimalnosti za dobro poznat gladak problem optimizacije po neprekidnom vremenu. Neki prethodni uslovi optimalnosti za glatke i neglatke probleme su nekorektni, jer su dobijeni korišćenjem pogrešnih teorema iz literature. Problem je razmatran u konceptu Pareto optimalnosti.

Praćenje predavanja moguće je isključivo preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

Pristup je slobodan i nije potrebno da se slušaoci loguju.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)