Seminar katedre za algebru i matematičku logiku

Naredni sastanak seminara biće održan u petak, 28. februara 2020. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 12:15

Predavač: Nikola Lelas, Katedra za algebru i matematičku logiku, Matematički fakultet

Naslov predavanja: VELIKE VREDNOSTI L-FUNKCIJA NAD FUNKCIJSKIM POLjIMA

Apstrakt: Na ovom predavanju bavićemo se problemom pronalaženja velikih vrednosti L-funkcija nad funkcijskim poljima. Kao motivaciju za izučavanje L-funkcija i njihovih velikih vrednosti prikazaćemo klasičnu Dirihleovu formulu o klasnom broju za imaginarna polja brojeva. Potom će biti govora o metodu rezonance, kao ključnoj tehnici za pronalaženje velikih vrednosti L-funkcija i biće prikazani rezultati iz rada dobijeni tim metodom.

D. Djokic, N. Lelas, I. Vrecica-Large values of Dirichlet L-functions over function fields, International journal of number theory, prihvaćeno za štampu.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)