Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 14. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 14. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Nenad O. Vesić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: PROSTORI NESIMETRIČNE AFINE KONEKSIJE I NjIHOVE INTERPRETACIJE U KOSMOLOGIJI

Apstrakt:
Tema ovog predavanja su prostori nesimetrične afine koneksije, a izlaganje je podeljeno na tri podceline:

U prvom delu izlaganja, biće dat pregled definicija i dobijenih rezultata na kojima se temelje današnja istraživanja. Takođe, biće dat pregled metrike u Ajnštajnovoj teoriji relativiteta, kao glavne motivacije za razmatranje prostora nesimetrične afine koneksije.

U drugom delu izlaganja, biće uspostavljena veza između definicije krivine prostora (ne)simetrične afine koneksije, antisimetrizacije dvostrukih kovarijantnih izvoda u standardnoj bazi i tenzora krivine prostora nesimetrične afine koneksije. Posebna pažnja će biti posvećena broju i linearnoj nezavisnosti krivina prostora nesimetrične afine koneksije.

U trećem delu, posebna pažnja će biti posvećena generalisanim Rimanovim prostorima, njihovim tenzorima krivine i nekim interpretacijama tih tenzora u kosmologiji.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)