Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 2. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 2. novembra 2017. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dejan Kovačević, generalni direktor Direkcije za informaciono-komunikacione tehnologije Narodne banke Srbije

Naslov predavanja: CYBER BEZBEDNOST - PRETNjE, PREDVIĐANjA I KAKO SE ODBRANITI

Apstrakt: Cyber bezbednost (Cyber security) predstavlja zaštitu informaciono-komunikacionih sistema od uništenja ili oštećenja hardvera, softvera ili informacija koje se na njima nalaze kao i od narušavanja ili zloupotrebe servisa koje oni pružaju. Osnovne funkcije cyber bezbednosti su: identifikacija dobara, zaštita dobara, detekcija incidenta, odgovor na incident i oporavak sistema. To je kontinuirani proces koji povezuje informaciono-komunikacione tehnologije, poslovne procese i ljude. Kako bi odbrana bila delotvorna neophodno je štititi svaki deo IKT sistema, podizati svest korisnika po pitanju informacione bezbednosti, kontinuirano usavršavati administratore IKT sistema, primeniti klasifikaciju podataka i stvarati operativne timove koji će biti u stanju da brzo odgovore na svaku pretnju.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)