Seminar za mehaniku, 4. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 4. oktobra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: AFINE POVEZANOSTI U NEHOLONOMNOJ MEHANICI

Apstrakt: U prvoj polovini 20. veka u radovima Singa i Vrančeanua jednačine kretanja neholonomnih sistema prikazane su kao jednačine geodezijskih linija odgovarajuće (parcijalne) afine povezanosti, dok je krajem veka Koiler razmatrao redukciju povezanosti kod Čapliginovih neholonmnih sistema [Jair Koiller, Reduction of some classical non-holonomic systems with symmetry, Archive for Rational Mechanics and Analysis (1992)].

Malo je poznato da je Aleksandar Bakša (1937–2016) u radu na srpskom jeziku [O geometizaciji kretanja nekih neholonomnih sistema, Matematički vesnik (1975)] formulisao jednačine kretanja redukovanih Čapliginovih sistema kao jednačine geodezijskih linija odgovarajuće povezanosti. U ovom izlaganju izložićemo rad Aleksandra Bakše i uporediti sa redukcijom koju je izveo Koiler.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)