Seminar za mehaniku, 13. septembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 13. septembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Jovana Đuretić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: ALGEBARSKA SVOJSTVA SPEKTRALNIH INVARIJANTI U FLOROVOJ HOMOLOGIJI

Apstrakt: Florova homologija je glavni alat u simplektičkoj i kontaktnoj geometriji. Filtracija ove homologije funkcionalom dejstva omogućava nam da definišemo spektralne invarijante. Na predavanju ćemo motivisati ove invarijante i objasniti kako se one definišu. Takođe ćemo pokazati kako se invarijante slažu sa raznim proizvodima na Florovoj homologiji.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)